PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
O projekcie

Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat”, realizuje projekt  pn. „Bodzentyn jakiego nie znacie”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej; umowa o dofinansowanie nr 27/SPPW/NGO/2015.

Projekt realizowany jest od VII.2015 do I.2016 r. na terenie gminy Bodzentyn.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz historycznego stanowiących atrakcje turystyczne gminy Bodzentyn, wśród 3000 osób uczęszczających szlak na Łysicę poprzez przekazanie informacji o stronie internetowej za pomocą emiterów bluetooth do końca stycznia 2016 roku.

Główne działania projektu to m.in.:

  1. Opracowanie bazy zasobów lokalnych zawierającej m. in.: zdjęcia fotograficzne, współrzędne geograficzne oraz opisy zasobów występujących na terenie Gminy Bodzentyn.
  2. Wykonanie responsywnej strony internetowej Nieznany Bodzentyn. Strona ma formę portalu mapowego i dostarcza odwiedzającemu gotowy produkt w formie szlaku prowadzącego po atrakcjach turystycznych gminy.
  3. Ustawieniu infokiosku z emiterem bluetooth i dostępem do strony Nieznany Bodzentyn.

Grupą docelową – odbiorcami działań projektu są turyści, mieszkańcy gminy Bodzentyn oraz osoby przejeżdżające drogami wojewódzkimi nr 751 oraz 752 na terenie Miasta Bodzentyn w szacowanej łącznej liczbie 3000 osób.

UDOSTĘPNIJ:
Powrót do strony głównej